Tron

Historia obrazkowa z procesu budowy tronu w Camp SPA

Prawie gotowy tron i jego główny wykonawca Pestek.

Wniesienie i instalacja tronu w miejscu przeznaczenia.

Tron zainstalowany i przetestowany, pozostaje zabudowa scianek.

Widok z perspektywy zasiadającego na tronie.

Tron w całej swojej okazałości, włącznie z stoliczkiem na berło.